theoris

TISCO ระวังรับการกระแทก (TH0911)

ลดลง
SET:TISCO   TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
สัญญาณระดับ สัปดาห์และวัน ได้ di
ชนกรอบบน channel
ช่วงนี้หุ้นหลายๆตัวในตลาด อยู่ระหว่างการพักตัว
อย่างตัวนี้ก็เช่นกัน ต้องดูว่าจะรับอยู่มั้ยที่ แถว 82.5
หากไม่ได้ก็รูดยาว

ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจาก รอเงินรอบใหม่เช้ามาเพื่อกระตุ้นหุ้นนี้ขึ้นไปใหม่

แนะนำ รอไปก่อนจนมีสัญญาณกลับตัวชัดเจน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ