kingcom97

ไทยจะกลับมามีนักท่องเที่ยว ได้ 3.9 ล้านคนต่อเดือนได้เหมือนปี2019

เพิ่มขึ้น
ECONOMICS:THTA   Thailand Tourist Arrivals
เพื่อนๆคิดว่าไทยจะมีนักท่องเที่ยวแตะ 3.9 ล้านคนได้เมื่อไหร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ