t-nut

THG จะจบรอบหรือยัง ?

SET:THG   THONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
จาการตีเทรนไลน์ และไฟโบ มีโอกาสที่ THG จะเป็นปลายคลื่นแล้ว ส่วนตัวที่มองไว้คือ endding diagonal เป็นท่าจบ ที่หลังจากนั้นจะมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ปล. แต่ถ้าหากราคาปรับตัวสูงกว่า92.25ก็จะไม่ใช่ที่มองไว้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ