UNRPP

THAI - การบินไทย ต้องมีศรัทธา

เพิ่มขึ้น
SET:THAI   THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ถ้าคิดว่ามันไม่เจ๊ง
และผมคิดว่าเค้าคงไม่ยอมให้มันเจ๊ง
ก็ ตามภาพครับ
เผลอๆมี new all time high

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ