SIAM_

TGPRO

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:TGPRO   THAI GERMAN PRODUCTS
จุดเข้า 0.41

SL: 0.35
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP#1 - 0.53

TP#2 - 0.65
ความคิดเห็น:
เข้าสะสมเพิ่ม 0.38-0.40
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 0.36 รอวอลุ่ม
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ