SET:TFG   THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าจบ a b c มองว่าลงถึง 3บาท candlestick สัญญาณลงมาแล้ว

ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่ายังไม่จบ c
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ