NutaponKo

น่าจะยังเป็นความหวังอยู่

SET:TFFIF   THAILAND FUTURE FUND
หลังจากที่โดนเทนักๆ
กองทุนตัวนี้ยังอยู่ในเทรนขาขึ้น และลงมาเส้นทดสอบ เส้นรับ
รับที่ 11.6 หลุดึือคัทจบ เสียทรงทันที

ช่วงนี้จะยากทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะเริ่มต้นใหม่หมด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ