NutaponKo

ปันผลดีที่เหวี่ยงหลุด

SET:TFFIF   THAILAND FUTURE FUND
ราคาต่ำกว่าตอนเปิดตลาดมีปันผลต่อเนื่อง
จากกราฟก็น่าจะได้เป้าที่เหวี่ยงลงราคาน่าเก็บ ที่ 9.15 หลุด 9 บาททิ้ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ