jokenakrub7

แก้ไขคลื่น

SET:TEAMG   TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
เดิมตำแหน่ง III จะเปลี่ยนเป็น ครบคลื่น I และต่อด้วยคลื่น II ซึ่งย่อในรูปแบบสามเหลี่ยม (พบน้อยมาก แต่ก็มี), โดยขณะนี้คาดการณ์ว่ากำลังย่อขา 5 ของ Ⓒ ของคลื่น IV ในรูปแบบ Flat ปกติ. โดยจะรอสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นก่อน.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ