jokenakrub7

จบคลื่น II แล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:TCMC   TCM CORP PUBLIC CO LTD
ที่สัดส่วนการย่อตัวประมาณ 58.6% และกำลังวิ่งคลื่น III วางเป้าหมายที่ 4.56 RRR = 5.4
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ