Overt_Forex

Wait to Buy TCAP or Buy put on TCAP

ลดลง
SET:TCAP   THANACHART CAPITAL PCL
ราคาวิ่งไปแทบจะคล้าย Set
ตอนนี้พึ่งจบ Wave 4 ที่ปรับตัวแบบ zigzag correction
โดยปรับตัวลงทันทีหลงชน zigzag channel
ถ้าหลุด Trendline ล่าสุดเมื่อไหร่มีโอกาสลงไปเทส low เดิม หรือ ทำ lower low แน่นอนคับ
หรือ รอซื้อ put เมื่อราคาหลุด Trendline เส้นนี้พึ่งรอราคาลงไปทำ lower low
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ