snatpy

SVOA

เพิ่มขึ้น
SVOA (SET:SVOA)  
SET:SVOA   SVOA
ข่าว : รายได้ไตรมาส 1/65 คาดการณ์ว่าจะพุ่งหมื่นล้าน wfh ยอดอุปกรณ์โตสนั่น
Tf 60 ทำทรง cup and handle (ต้องไม่หลุด 3.92) เป้าของทรงนี้คือ 5.15
รับ 3.92-4.00 ต้าน 4.2/4.38/4.64/5.35
Sl ใกล้ 3.92 ไกล 3.50
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ