เมื่อราคามาถึงเส้น channel (สีม่วง และเส้นนั้นต้องมี จุดพัก ) จะมี reaction พร้อมวอลุ่ม … ตรงนี้สามารถตอบคำถามเรื่องปัจจัยด้านเวลา ของกราฟได้ หลายต่อหลายครั้ง

ประกอบกับวอลุ่มสะสมในกราฟ และ แบบ 59 ที่มีการเก็บต่อเนื่องของเจ้าของ … ราคาพร้อมวิ่งเลือกทางแล้ว

ในตำแหน่งนี้ SL ใต้ channel
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ