SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL
กำลังทำการbrake out จาก ascending triangle หากสามารถทะลุแนวต้านfibo ที่1.618ได้แนวต้านถัดไปคือ 2.618 หากไม่สามารถทะลุ 1.618 ได้อาจจะทำการย่อตัวมานะแนวรับที่ 1.3875 แล้วขึ้นต่อ
worst case อาจจะกลับเข้าไปในกรอบ ascending triangle เหมือนเดิม

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ