AceKeta

Stech เปิดซื้อขายลงมาเป็น truncate เป้า 3.40

SET:STECH   SIAM TECHNIC CONCRETE PCL
เป้าราคาของ truncate 82% คือที่ราคา 3.40 - 3.48 บาท
ตรงกับ va สะสมพอดี
วันล่าสุดมีวอลุ่มเข้ามาแล้ว
Sl ต่ำ ที่ double bottom
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ