Kunnaphatz

ทำไมกะต้ากลงแรง STARK

SET:STARK   STARK CORPORATION
ที่มันลงแรงเพราะ มันจบคลื่น B ไปแล้ว ทีนี้มันก็จะร่วง C จำหลัก M1 M2 M3 ที่ผมย้ำมาตลอดได้มั้ย นั่นแหละครับ มันเป็นแก่น m1 ลง m2 พัก m3 ลง
ถามว่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้มั้ย ตอบเลยว่า ยากครับ ลงมาแรงมาก แถมเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ