Coach_Jay_Academy

การใช้เครื่องมือ "การวาด" ต่างๆ และการตั้ง Alert

การศึกษา
SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 142
5
คลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเครื่่องมือ "การวาด" ต่างๆ ที่สำคัญๆ ได้แก่ เส้น Trend Line เส้นแนวนอน (ไว้ตีแนวรับ แนวต้าน)
รวมถึงการตั้งค่า Alert เตือน เมื่อราคาหุ้นถึงระดับราคาที่มีนัยยะสำคัญ เช่น ราคาหุ้นสูงลดลงมาจาก 27.50 เหลือ 25.50 ช่วยส่ง Alert มาด้วย
โดยสามารถตั้งได้หลายแบบ 1. แบบ Pop Up ข้อความหน้าจอคอมฯ / มือถือ 2. ส่งอีเมลเตือน และอื่นๆ

สำหรับ Alert นั้นจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปถัดๆ ไปครับ

ความคิดเห็น