Coach_Jay_Academy

การใช้เครื่องมือ "การวาด" ต่างๆ และการตั้ง Alert

การศึกษา
SET:STA   SRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO
คลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเครื่่องมือ "การวาด" ต่างๆ ที่สำคัญๆ ได้แก่ เส้น Trend Line เส้นแนวนอน (ไว้ตีแนวรับ แนวต้าน)
รวมถึงการตั้งค่า Alert เตือน เมื่อราคาหุ้นถึงระดับราคาที่มีนัยยะสำคัญ เช่น ราคาหุ้นสูงลดลงมาจาก 27.50 เหลือ 25.50 ช่วยส่ง Alert มาด้วย
โดยสามารถตั้งได้หลายแบบ 1. แบบ Pop Up ข้อความหน้าจอคอมฯ / มือถือ 2. ส่งอีเมลเตือน และอื่นๆ

สำหรับ Alert นั้นจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปถัดๆ ไปครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ