SIAM_

SSP ปันผล XW

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:SSP   SERMSANG POWER CORPORATION PCL
จุดเข้า SSP 14.7

SL: 13.9
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
SSP ปันผล XW 4:1 - 14 มิ ย

ปันผล XD 10:1 - 13 พค

หุ้นขาขึ้น TP - 16.6
ความคิดเห็น:
+5.44%, 15.5 now
ความคิดเห็น:
แนะนำเอาปันผลก่อน แล้วถือยาวถึง XW 14 มิ ย

ส่วนใหญ่น่าจะรอรับถึง DW 4:1 ราคาไม่น่าลงมาก
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ