Knott542

SSP แนวโน้ม

SET:SSP   SERMSANG POWER CORPORATION PCL
SPP อย่าหลุดเส้นแรก ถ้าหลุดก็เจอกันเส้นที่2 แต่ถ้าหลุดอีก ก็ลงยาว

ปล.ความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้นำแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญารในการเทรด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ