yoga_lover

เริ่มปูดแล้ว ssp

SET:SSP   SERMSANG POWER CORPORATION PCL
ได้ไอเดีย การเฝ้าหู้นเริ่มมี volum ปูดมาแล้ว แท่ง spike เริ่มมา เฝ้ารอเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ