f99c1aafb9ea49c0

ทะลุชายธง

SET:SQ   SAHAKOL EQUIPMENT PCL
แพลมออกมารองบ t4 แล้วครับ
ฤดูฝนที่ผ่านมาขนดินได้ดี ไม่ติดลบ(กำไร 1 ล.)
ราคาถ่านกำลังมา ฤดูหนาว จีนกับออสเตรเลียขัดกัน เศรษฐกิจเริ่มฟี้น
เหมืองถ่านที่พม่า รอเปิดหลังcovid
รอครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ