mooham2011

SPA กับ BAT and AB=CD pattern

SET:SPA   SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC CO LTD
จากกราฟเบื้องต้นมอง pattern ตัวเล็กก่อนตีความได้เป็น BAT ตอนนี้ราคากำลังทดสอบ pattern AB=CD ที่ซ้อนอยู่ใน BAT ต้องคอยดูว่าจะหยุดหรือไม่ ถ้าไม่หยุดก็มองตรงแนวถัดไปคือ 127.2% fibonacci projection ของ ABC ที่ราคามักจะชอบไปถึง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ