BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
ราคาน่าจะกำลังทำ 5 of 5
หมายความว่าน่าจะยังเหลือให้ทำ new high ใหม่อีก 1 ใครแล้วจบรอบ
ความคิดเห็น: เป้าหมาย 5 อยู่ 366
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ