wathin_s

SIX

เพิ่มขึ้น
BITKUB:SIXTHB   SIX
-คาดการณ์แบบกาวๆ ตามที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งที่แล้ว ว่าเหร๊ยญ SIX จะขึ้นไปที่ราคา 1.33บาท

ราคาอาจขึ้นไปในช่วงสั่นๆหรืออาจจะทำไส้ไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ