Definix เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน crypto ที่โปร่งใสซึ่งช่วยให้นักลงทุนที่ไม่ใช่ crypto
สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจและช่วยให้ผู้ค้ามืออาชีพได้รับรายได้มากขึ้นจากทักษะการลงทุนโดยการสร้าง
และจัดการกองทุนของตนเองได้อย่างอิสระตามแนวคิดของการกระจายอำนาจโลก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ