jackapp1441

sithai

เพิ่มขึ้น
SET:SITHAI   SRITHAI SUPERWARE
ตอนนี้น่าจะกำลังทำเวฟ5 เป้าอยู่แถวๆ 1.95-2.00 บาท แล้วลงมาทำ abc ก่อนที่จะขึ้นรอบใหญ่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ