PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท SET50 ที่ดูไว้เมือวันที่ 4 ธ.ค. 63

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX

วิเคราะห์และได้คาดการณล่วงหน้าไว้ว่ามันจะเป็นกรอบ Triangle in B ใหญ่มาก ตอนนี้ผ่านมา 1 ปี กับอีก 1 เดือน ตอนนี้ Triangle in ฺB น่าจะจบลงแล้ว แนวต้านระยะสั้นที่อาจจะเป็น M2 บริเวณที่ 999.18 / 1004.94 / 1010.70 ต่ำกว่า 930 จะยีนยันการลงเพื่อทำ M3

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ