theoris

SET50 ลงจัง เอาไงดี (ว่ะ)

เพิ่มขึ้น
SET:SET50   SET50 INDEX
จากแผนเดิมคือการลงย่อ ก็ยังอยู่ในแผน
จากไอเดียเก่า
คาดว่าจะไป 1118 แต่ไปไม่สุด และลงมาก่อน ถึงโซนที่ควรจะหยุด และเป็นโซนที่น่าเข้าซื้อ
** เส้นแดงคือจุดที่ควรจะลงมา
และ Low เก่า 1057.74 ไม่ควรจะลงมาถึง แต่ถ้าลงมาก็เป็นไปได้ หากจังกลับตัวค่อยซื่้อ
แต่หากหลุด Low 1047 ก็ เผ่น ยอมคัทลอสอย่างเดียวครับ
แสดงว่า pattern เสีย
กราฟน่าจะเฉลยภายในเร็ววัน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ