PacharaTantaragron

Neo-wave by Eaw อัพเดท SET50 ที่นับคลื่นไว้วันที่ 2 มิ.ย. 2565

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
มองเหมือนเดิมว่าขึ้นคลื่นซี ตอนนี้ราคาติดแนวต้าน 1016.82 ผ่านได้จะไป 1041.90 ถึง 1069.46 แต่ถ้าราคาไม่ผ่าน 1016 มีโอกาสสูงที่จะปรับฐานอีกกรอบ แนว support ที่น่าสนจตรง 947 - 945 ถ้ารับอยู่ราคาอาจจะ Sideway เพื่อทำรูปแบบสามเหลี่ยมสักพัก แต่ถ้าหลุด 945 จะลงคลื่นซีใหญ่


SET50 ที่นับคลื่นไว้วันที่ 2 มิ.ย. 2565


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ