joeiji

คาดว่าSETน่าจะจบWaveCแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
คาดว่าSETน่าจะจบWaveCแล้วรอจบWave1แล้วค่อยวัดเป้าWave3อีกครั้ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ