Supreecha1980

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 33
2
ดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมา SET index มีทิศทางแนวบวก ส่วนประมาณในด้านบวกยังมาก เพราะเกิดจากประมาณมากราคาในการลงทุนสูงขึ้น ประมาณในการลงทุนวันแรกอาจจะลดลง แต่ไม่รวดเร็วนัก ช่วงบ่ายอาจส่งผลให้เป็นไปในทิศทางบวก

ความคิดเห็น