jokenakrub7

SET update

SET:SET   SET INDEX
แนวโน้มเหมือนขา d ยังไม่จบ โดย w.c of d ยังไม่ครบ 5 คลื่น โดยเมื่อพิจารณากราฟ SET50 ประกอบพบว่าจุด reversal สวยๆ น่าจะอยู่แถว 1558
กลยุทธ์ ให้ออกเมื่อเด้งถึง 1618
(for K.X only โดยจับจาก indicator ที่ เส้นcross TF 60-120 min ระหว่างทางใช้ money management เพื่อเพิ่มน้ำหนักหมัด แต่หาก cross ก่อนถึงเป้าต้อง cut loss)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ