noon4343

SET (mont)

SET:SET   SET INDEX
SETmonth
- ภาพกว้าง กว้างงงงง ก็คือ จะเห็นเกิด bearish เกิดขึ้นแล้ว
- แต่ดูการพีคของ rsi มันไปพีคอยู่ที่ปี 2003 มาเทียบกับตอนนี้ ผมว่า มันยังไม่สุด
- เมื่อวันศุกร์ทำการปิดแท่ง month ไปแล้ว ซึ่งกลับมายืนเหนือกรอบขาลงได้สำเร็จ
- หากจะเป็นขาลงจริงๆก็ต้องหลุด 1202.96
- หากจะขึ้นต่อ (ในตอนนี้ภาพรวมก็ยังดีอยู่) ก็ต้องทะลุ 1852.51 ขึ้นไป
- หากขึ้นต่อ ก็ให้คอยสังเกตุ rsi ตามไปด้วย เพราะว่าตอนนี้โดนกดอยู่ 2 แนว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ