jokenakrub7

วางกลยุทธ์ใหม่

SET:SET   SET INDEX
ตามรูป ลงมาเปิด buy limit รอเลย เผื่อ sl ไว้อีก 1 คลื่น (ซึ่งอาจนับผิดได้ เพราะคลื่น set ไม่ค่อยต่อเนื่อง)...
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ