MasterTraderist

การอัด qe รอบนี้เหมือนเมื่อปี 2008 มองเป็นโอกาส

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างประเทศ เป็นโอกาส
แต่!! อย่าลืม ว่า ปัญหาต่างๆ ยังมีไส้ในอีกมาก ทุกอย่างยังไม่เฉลย ฉะนั้น ประคองตัวไว้ให้ดี
อย่าเพิ่งเห็นความโลภมากกว่าความเสี่ยง

- ชาร์ลี มังเกอร์ -

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ