jokenakrub7

w.5 สามารถจบไปในบางที่แล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
อาจเป็นไปได้ที่ w.5 เขียว จบดังรูปแล้ว โดยอาจต้องดูรูปคลื่นภายในของ w.2 ฟ้าและ%การย่อตัวที่จะตามมาเป็นตัวบ่งชี้ รวมทั้งหากขึ้นสูงเกิน w.2 เขียว /1680 ด้วย...
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ