jokenakrub7

w.5 สามารถจบไปในบางที่แล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 88
2
อาจเป็นไปได้ที่ w.5 เขียว จบดังรูปแล้ว โดยอาจต้องดูรูปคลื่นภายในของ w.2 ฟ้าและ%การย่อตัวที่จะตามมาเป็นตัวบ่งชี้ รวมทั้งหากขึ้นสูงเกิน w.2 เขียว /1680 ด้วย...

ความคิดเห็น