PacharaTantaragron

SET INDEX บ้าง

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
มาลองนับกราฟ SET INDEX บ้าง

ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ตำราของ Robert Prechter มากกว่าครับทำให้เกิดการถกเถียงกัน แต่โดยส่วนตัวผมว่าของ
Glen Neely ร่วมสมัยกว่าและใช้เทรดได้จริงมากกว่าตำรา Elliott Wave Principle เพราะทาง Glen Neely research
และวิจัยใหม่หมด ของ Elliott Wave Principle ซึ่งยึดหลัก Elliott Wave ดั่งเดิมซึ่งล้าหลังไปมากแล้วเพราะ Ralph Nelson Elliott
คิดค้นมาเมื่อต้นทศวรรษ 1930 ก็เกือบร้อยปีที่แล้ว ซึ่งตลาดสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนมีอนุพันธ์ ผลิตภัณฑ์การลงทุนมากมายมากมาย การมาปรับใช้ก็ยากมากครับ
ค่อนข้างคลุมเครือ จนนักลงทุนหลายคนค่อนขอดว่า อีเดียดเวฟบ้าง นับมั่วบ้างไม่จริงไม่แม่นบ้าง เพราะมันไม่ค่อยมีกฏตายตัวให้ศึกษาเท่าไร Mastering Elliott Wave
ของ Glen Neely จึงตอบโจทย์มากกว่าที่จะนำไปใช้เทรดได้จริง โดยไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์อะไรเลย ดูแต่แท่งเทียนเพียงอย่างเดียว!!!

โดยถ้านับตามตำราของค่าย Elliott Wave International ก็นับเป็นแบบเป็น Impulse ตอนนี้ก็เป็นคลื่นที่ 5 การปรับฐานก็จะจบที่ 1220 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่นที่4

****************************************************************

แต่ตามตำราของที่ผมศึกษารูปแบบนี้มันเป็น Terminal Impulse.

รูปภาพในตำราประกอบ

www.facebook.co...20645836006989/?type=3&...

โดยที่คลื่น 5 มีโอกาส False break ตามตำราบอกว่า Least likely occurrence
บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครับ แต่ก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังเพราะคลื่น 5 สุดท้ายมีโอกาสจะเป็น Terminal Impulse.
นั้นหมายถึงเมื่อจบรูปแบบจะจบลงไปที่ wave-4 แต่ wave-4 มันนับกันคนละที่กัน เพราะที่ตำราของ Robert Prechter
มันจะจบที่คลื่น 4 ที่1220 แต่ตำราของ Glen Neely จะนับเป็นคลื่น 2 ย่อยของ Terminal Impulse แต่คลื่น 4 อยู่ที่ 380 จุดครับ
เพราะในตำราบอกว่าการจบ Terminal Impulse คือปรับฐานไปที่จุดเริ่มต้นของคลื่น 1 ของ Terminal Impulse
กฏของคลื่นแรงส่งครั้งสุดท้าย Terminal pattern เส้นเทรนไลน์ wave-2 กับ wave-4) มันจะโดนทำลายหลายครั้งก่อนที่รูปแบบจะจบ
the pattern terminates.
*****************************************************************
เป้าหมายในตำราก็บอกว่า Minimum retracement of Terminal 100% ระยะเวลาคือน้อยกว่า 50%ของการขึ้นทั้งหมด โดยทั่วไปใช้เวลาแค่ 25%
The market action after a Terminal Lmpulse must retrace the entire pattern in 50% or less
of the time consumed by the Terminal pattern. Usually all that is required is 25% of the
time give or take a few percentage points. A terminal pattern always completes a larger
formation and the high or low it creates should hold for approximately twice the time
period (or more) covered by the Terminal.If the Terminal is the 5th wave of an Impulse
pattern,usually the larger. Impulse pattern will also be completely retraced.

*****************************************************************

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ