jokenakrub7

Ending still not arrived yet

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET ยังคงขึ้นได้อีก โดยขณะนี้กำลังจบคลื่นย่อย w.4 ส้ม ซึ่งทำ ZZ pattern แต่ใน SET50 ทำ Trunced ZZ แม้ว่า w.3 ส้ม ขยาย 379% แต่คาดว่า w.5 ส้มมีโอกาสสูงที่จะทำ new high เหนือ w.3 ส้มเบื้องต้นให้เป้าไว้ที่ 1500 โดยอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากหัวขบวน คือ DJI ได้ปรากฏคล้าย terminal pattern ที่คลื่น 3 ถูกแรงซื้ออัดจนขยายไม่ถึง 161.8% คล้ายกับช่วงปลายเดือน มี.ค. อีกครั้ง โดยครั้งนี้ปรากฏในช่วงเวลาของ w.c แดง ของ w.4 ส้ม ล่าสุดนี้ ทำให้ต้องนับขบวนคลื่นขาขึ้นนี้ใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ