jokenakrub7

w.5 failure

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
w.5 เขียว ล้มเหลว เนื่องจาก w.4 เขียว เป็น elongate flat และ w.3 เขียว ยืดมากกว่า 300% ดังนั้น เมื่อยิ่งเข้าใกล้ 1000 จะมีแรงซื้อกลับสูงมาก...
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ