mooham2011

รูปแบบ Bearish butterfly ใน time frame 30 นาที ของ SET

การศึกษา
SET:SET   SET INDEX
จากกราฟราคาเราทำการเลือกจุด XABCD ดังรูปจะเห็นได้ว่าจุด B มีการ retrace เป็นระยะ 78.6% ของแขน XA จึงตีความว่าเป็นรูปแบบ butterfly โดยมีเป้าหมายการรีบาวด์ตามแนว fibonacci ดังรูป แต่อย่างไรก็ตามราคาต้องทำการ breakout จุด B ให้ได้ก่อนเพื่อยืนยีนรูปแบบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ