prajobv

Por Technical

SET:SET   SET INDEX
กราฟดัชนีตลาดเดิม การนับคลื่นเอลเลียต คลื่น 4) ซ้อนทับกับคลื่น 1) ที่ 1,550 จุด

ทำให้ต้องปรับการนับคลื่นให้เป็นไปตามหลักการการนับคลื่นเอลเลียต
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ