prajobv

Por Technical

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 43
1
กราฟดัชนีตลาดเดิม การนับคลื่นเอลเลียต คลื่น 4) ซ้อนทับกับคลื่น 1) ที่ 1,550 จุด

ทำให้ต้องปรับการนับคลื่นให้เป็นไปตามหลักการการนับคลื่นเอลเลียต

ความคิดเห็น