Roongee

นับคลื่น SET

SET:SET   SET INDEX
นั่งหน้าจอ นั่งนับคลื่นset
TFWeek ดูกันยาวๆ
ไม่มีถูกผิด นับพลาดก็นับใหม่
กราฟด้านขวาไม่มีใครทราบ
สิ่งรู้คือ วิธีมองกราฟ เทรดอย่างไร
ให้ได้ตังค์
----วันนี้เราอยู่ในจบคลื่นA ไปคลื่นB ใหญ่
---- สิ่งที่ยากเกินคาดเดา คลื่นB สามารถแปลงกลายได้หลายรูปแบบ
----1 .แปลง เป็นflat
----2.แปลงเป็น triangle
----3.แปลงเป็น zigzag
และใน3สิ่งนี้ มีอีกหลากแบบ
ส่วนตัวเชียร์ให้กลายเป็นstrong B เพราะมีโอกาสกลับไป1650-1730
ขยี้ตาแปป ไม่ได้เขียนผิด หากกลายจะแปลงร่าง แบบนั้นรับรองเม่าเผาทั้งเป็นแน่

จินตภาพสำคัญกว่าความคิด
รู้งี้ ทำไปนานแล้สสส 31-5-63

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ