jokenakrub7

SET wait for bullish divergence

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ลองย้อนดูเรื่องไดเวอร์เจนของ SET บ้าง โดยที่ TF month ณ จุดกลับตัวต่างๆ เทียบกับ idicator Woody พบปรากฏตามรูปที่แสดงไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ