TSPPY

SET : ขึ้นเลยดีไหมหรือไซด์เวย์ต่อ ?

เพิ่มขึ้น
SET:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนี SET ปัจจุบัน ราคาอยู่ในชุด Correction มาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี

ตอนนี้ดูเหมือนมีสัญญานที่ดีในการพร้อมปรับตัวขึ้นมาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งที่เป็นอารมณ์ของตลาด และ มุมมองทางเทคนิคก็ดูเหมือนจะพร้อมใจกันบอกว่าชุดพักตัวใกล้จบแล้ว

โดยการเคลื่อนที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเพียงชุด Correction ของคลื่น 4 ใหญ่เท่านั้น
ดังนั้นหากชุดคลื่น 4 ใหญ่ได้จบแล้ว SET ก็พร้อมที่จะปรับตัวขึ้นจากตรงนี้ โดยราคาจะไม่ลงไปต่ำกว่า 1490 แล้ว
อีกกรณีหนึ่งหากต้องการรอคอนเฟิร์มให้ราคาขึ้นไปสูงกว่า 1576.37 ให้ได้ก่อน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ