Nungz

set ยังน่าจะลงอีกสักเฮือกก ก่อนจะรีบาวว แรงๆ

SET:SET   SET INDEX
ความเป็นไปได้ลง w5 ย่อยอีกเฮือกก ก่อนจะรีบาว แรงๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ