mib_bird

set พักตัวทำ abc

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 68
1
อยู่ระหว่างทำขา b เป็นสามเหลี่ยม จบ abcde เพื่อไปทำขา c ขนาดเท่าปากสามเหลี่ยม ผิดถูกโปรดใช้วิจารณญาณ