jokenakrub7

SET update

jokenakrub7 Updated   
SET:SET   SET INDEX
ทบทวนคลื่นใหม่ ตอนนี้ set อยู่ใน w.b ของ w.B ของ w.III ใหญ่ โดย w.b มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมcontract วิ่งขึ้นสู่ขา e (TP 1680) และคาดว่าใกล้จบประมาณปลายปี เพื่อเข้าสู่ขาวิ่งลงยาว w.c
ความคิดเห็น: 10.40 วันนี้ต้องไม่หลุด 1589 หากหลุดจะทำนิวโลว์ต่ำกว่า 1579 เพื่อจบขา w.d เขียว
ความคิดเห็น: แนวรับวัดจาก TL ใน SET50 1050 เทียบเป็น SET 1558 จะเป็น reversal point ที่ควรจะเป็น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ