witchanon

กรอบ SET อยู่ประมาณ 1580 - 1590,1600

SET:SET   SET INDEX
จากที่ดีดกลับมายืนเหนือ low ก่อนหน้าได้ ตอนนี้ กรอบ SET น่าจะอยู่ประมาณ 1580-1590,1600

1580 เป็น low เดิมก่อนหน้า

1590 เป็น ema 20 วัน

1600 เป็น ราคาทางจิตวิทยา และ ถ้าเป็น ราย 4 ชั่วโมง ก็เป็น ema 50 พอดี

สำหรับ Stochastic RSI ในราย 4 ชั่วโมง และรายวัน เริ่มจะเข้าเขต overbought แล้ว แต่สำหรับราย week ดู bullish ทีเดียว ดังนั้น อาจเป็นไปได้ในภาพใหญ่ ที่ SET อาจเริ่มดีดกลับได้บ้าง

ต้องมาดูว่า จะวิ่งในกรอบนี้ หรือจะทะลุทางใด ทางหนึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ