regret01

Update : วิเคราะห์ SEAOIL

regret01 ที่อัปเดต:   
SET:SEAOIL   SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับ SEAOIL ก็ไม่ได้ตามนานมากๆหลังจากเคยวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ช่วง 2.00 ก่อนจะแจกปันผล ก็วิ่งมาตามกราฟ ล่าสุดตอนนี้กำลังพักตัวทำ Wave 2 โดยมีแนวรับ Fibo ที่ 2.58 หรือ 61.8% ถ้าปิดต่ำกว่า ก็มีโอกาสพักตัวลึกถึงระดับ 78.6 - 88.7 เลย

แต่ถ้า SEAOIL สามารถเบรคหัวของ Wave 1 ได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทำ Wave 3 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 4.74 หรือ แนว 161.8 เป็นเป้าแรก

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี จะซื้อจะขายอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับ
ความคิดเห็น:
Update : SEAOIL วันนี้ก็สามารถเบรค 3.42 ได้แล้ว ก็ไม่ควรปิดต่ำกว่า 3.42 คนที่ไม่มีของก็ควร รอเข้าในจังหวะพักตัว โวลุ่มแห้ง จุด Stop loss ก็คือ 3.42 ถ้าปิดต่ำกว่า

เป้าในการขึ้นก็ยังมองเหมือนเดิม 4.74 หรือ 161.8 ของ Wave 3

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี
ความคิดเห็น:
Update : SEAOIL ก็ถึง Target ของ Wave 3 เรียบร้อยที่ 4.74 - 4.78
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ