suchanon456

SCC มีสิทธิ์ลงไปอีก

ลดลง
SET:SCC   SIAM CEMENT CO
หุ้น SCC มีสิทธิ์ลงได้อีก ในแนวโน้มขาลง ซึ่งวันนี้เป็นจุด privot point หากใครถืออยู่ให้รีบขายทิ้งได้เลย และเตรียมเปิด Short นะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ